NTN R06B09V Bearing

Bearing R06B09V

Bearing number : R06B09V

Size (mm) : 28.816x57x18

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 28,816

Outer Diameter (mm) : 57,000

Width (mm) : 18,000

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 28,816 mm

D - 57,000 mm

B - 18,000 mm

C - 18,000 mm

Weight - 0,19 Kg

Tags :  NTN , 28.816x57x18

Purchase the NTN R06B09V Please fill in the following